Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemins grunder

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

I detta arbetsområde kommer vi att titta närmare på vad kemi är, atomer som små byggstenar samt aggregationsformer.

Kemins grunder

 

 

Mål med arbetsområdet

Du ska lära dig att….

 • Förstå vad kemi handlar om
 • Veta hur säkerhetsutrustning och en del labbutrustning ska användas
 • Kunna, med hjälp av sinnena, beskriva och identifiera några vanliga ämnen och material
 • Veta vad en atom och molekyl är
 • Känna till några grundämnen 
 • Känna till saker om några kemiska föreningar 
 • Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler
 • Förstå vad värme är
 • Veta vilka tre olika former ämnen kan finnas i samt vad övergångarna kallas
 • Kunna, med hjälp av enkla experiment, undersöka ämnens och materials egenskaper 
 • Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet

Så här arbetar vi:

·      Med vårt digitala läromedel

·      Har gemensamma genomgångar

·      Arbetar enskilt, tillsammans i par och i grupp

·      Gör olika experiment

 

Begrepp som du ska känna till och kunna använda dig av:

Egenskaper

Atomer

 Värme

Förbränning

Kemisk förening

Fast, flytande och gasform

farosymboler

Molekyl

stelnar

Fossila bränslen

Grundämne

Förångning

densitet

molekylformel

kondensering

smältpunkt

kokpunkt

smälter

 

Din kunskapsnivå bedöms efter hur du...

 • Kan använda dina kunskaper i kemi för att diskutera hur olika saker hänger ihop
 • Kan genomföra olika undersökningar i kemi
 • Kan använda kemins begrepp och fakta

Ovanstående punkter bedöms vid muntliga presentationer, undersökningar, inlämningsarbeten samt vid senare prov.

 

Undervisning

v.35-36         Vad är kemi?

v.37-38         Ämnenas små byggstenar

v.39-40         Fast, flytande och gas

v.41               Repetition och PROV

 

Förankring i läroplanen

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte: Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Centralt innehåll:

Avsnittet behandlar delar av följande centrala innehåll:

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback