Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska åk 1

Gemensamt grundskola Norrtälje, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Engelska i åk 1 handlar om att upptäcka språket att våga härma och använda det ordförråd vi börjar bygga upp.

Vad ska jag arbeta med under åk 1?

Jag kommer att arbeta med och träna på:

 • att räkna till 10
 • färger
 • djur
 • kroppsdelar
 • klädesplagg
 • frukt och grönsaker
 • klassrumsord
 • Att titta på och förstå pedagogiska filmer så som Kids English Zone och Pick a colour.
 • Olika sånger och ramsor.
 • Att förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door.

 

Hur ska jag arbeta?

Jag kommer att arbeta med engelska genom att:

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor
 • träna enkla ord och fraser i samarbete med mina klasskamrater
 • leka lekar ex. Simon says
 • lyssna på det engelska språket
 • se på korta engelska filmerVad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • räkna till 10
 • några vanliga färger
 • namnge några djur
 • några kroppsdelar
 • några vanliga klädesplagg
 • några frukter
 • några klassrumsord
 • några olika sånger och ramsor
 • Titta på och förstå pedagogiska filmer så som Kids English Zone. 
 • Förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door.

 

Detta visar jag genom att delta aktivt i:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • lekar, sånger och ramsor

  


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter