Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi år 6, ht 2019

Esperedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under temat kommer du få lära dig mer om universum och öva på söka information och skriva texter. När temat är slut kommer du också att kunna förklara hur vi får dag, natt, månader, år och årstider.

Förkunskaper

Du kommer att få göra en tankekarta som visar vad du redan kan om universum.

Bedömning

 • Du kommer att få göra ett bildspel med bild och text kring olika frågor som berör universum. (Se separat uppgift) Jag kommer utifrån ditt bildspel att bedöma din förmåga att söka och använda information samt dina kunskaper om begrepp och upptäckter.
 • Vi kommer att ha läxförhör kring begreppen för temat. 
 • Du kommer också att få göra några uppgifter från nationella prov där du kommer få visa att du kan förklara hur solen, månen och jordens rörelse skapar dag, natt, månader, år och årstider.

Konkretisering av mål

 • Du ska kunna söka information och skriva en egen text.
 • Du ska kunna förklara hur solen och månens rörelse kan göra att vi får dag, natt, månader, år och årstider.
 • Du ska kunna använda begrepp inom astronomi.
 • Du ska kunna något om hur upptäckter genom tiderna påverkat oss människor.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa och prata om innehållet i kapitel 1 i "Koll på NO 6"
 • Arbeta med begreppslista och instuderingsfrågor
 • Göra ett bildspel med bilder och egen text
 • Titta på film och använda stödstrukturer
 • Öva på att beskriva och förklara för varandra

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Matriser i planeringen
Astronomi år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback