Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Globala målen 1-4 اهداف جهانی

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Beskrivning År 2016 enades världens politiska ledare om Agenda 2030 och om 17 globala mål som ska vara uppnådda till 2030. Syftet med målen är att de ska bidra till en miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling och gäller för alla världens länder. Målen är integrerade med varandra och utgör en helhet.

I lektionen lär ni er mer om vad de globala målen betyder för alla världens länder. Målen har starka kopplingar till barnkonventionen och utgör en viktig del i arbetet för att stärka barns rättigheter världen över.

Lektionen kommer att består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen.  

Läs mer på: https://unicef.se

FN:s barnkonvention

Ni skall kolla på http://unicef.se/barnkonventionen

Välj minst 1 av de 54 punkterna

Skriv en berättelse på ca 1-3 sidor som beskriver punkten i barnkonventionen.

T ex.

Punkt 7: Alla barn har rätt att veta vem han eller hon är. Barnet har rätt till ett namn och till att vara medborgare i ett land. Barnet har också rätt att veta vilka som är barnets föräldrar.

Då kan du skriva en berättelse om ett barn inte har fått reda på sitt namn och vilka föräldrar

barnet har osv.

 

Punkt 38: Barn ska inte vara soldater.

Då kan din berättelse handla om ett barn som är soldat

*Tänk på att försöka att sätta sig in i hur barnet i er berättelse känner sig*

Vem är det?

 Bildresultat för fn generalsekreterare

 

Fundera över varför ser flaggan ut som den gör?

 

Bildresultat för fn flagga

Tänk till om barnarbete  

Fundera och svara – enskilt  

1. Vilka anledningar tror du att det finns till att barnarbete fortfarande är tillåtet i många länder?

2. Vad tror du att man kan göra för att förhindra barnarbete?

3. Känner ni till några organisationer som arbetar för att förhindra barnarbete?

4. Känner du till några företag som “stödjer” barnarbete?

5. Tror du Sverige är delaktig? 

6. Vems “fel” är barnarbete, vem står till svars?                                                            


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback