Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål - grekiska åk 1-3

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under läsåret 2019/20 kommer vi genom roliga aktiviteter, läsa det grekiska alfabetet, träna läsa och skriva ord, meningar samt småa texter på egen hand på grekiska.

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • att berätta om din vardag, egna intressen och delta i en diskussion i ett ämne, t.ex. mat eller sport
 • att lära dig ord för att prata om dina känslor och uttrycka dina åsikter
 • att lära dig bokstäver och läsa ord och enkla meningar 
 • att lära dig skriva bokstäver, ord och meningar
 • att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från Grekland

Dessa förmågor tränar vi genom att:  

 • läsa och skriva ord på grekiska i boken
 • titta på korta filmer, återberätta och svara på frågor kring filmen
 • lyssna på högläsning av texter och sagor samt samtala med din lärare och klasskamrater om innehållet 
 • lyssna på grekisk musik  
 • läsa texter/ titta på filmer/ titta på bilder för att samtala om traditioner och högtider i Grekland och jämföra dem med svenksa högtider och traditioner 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:  

 • formulerar dina tankar muntligt
 • pratar och samtalar så att andra förstå
 • läser och skriver ord och enkla meningar 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.

Matriser i planeringen
grekiska åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback