Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Genrearbete åk 4

Börje skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Ett arbete där eleverna fördjupar sig i de olika genrerna samt deras typiska drag. Vi går igenom förklarande/beskrivande, berättande, argumenterande och instruerande text enligt cirkelmodellen.

Vi kommer under några veckor att gå igenom de olika genrerna enligt cirkelmodellen.

Vi börjar med faktatexter, sedan instruerande text och till sist går vi igenom argumenterande text.

Inför varje moment går vi igenom texttypiska drag gemensamt, därefter skriver vi en gemensamt text och därefter skriver eleverna en individuell text.

Efter genomgånget arbete förväntas eleverna:

- Förstå de texttypiska dragen för de olika genrerna

- Kunna producera en text ur varje genre.


Läroplanskopplingar

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback