Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Lek/Spel åk 8

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

En LPP för åk 8 inom arbetsområdet Lek/Spel. Innehåller även bedömningsmatris.

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
  (ur lgr 11)

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  (ur lgr 11)

Arbetssätt - undervisningen:

Inom detta arbetsområde kommer eleverna att under läsåret få prova på och delta i flera olika lekar och spel. Dessa spel kommer att vara av skiftande karaktär, med och utan boll och med olika typer av fysisk ansträngning samt utmana eleverna vad gäller deras kroppskontroll och samarbetsförmåga. Vilka lekar som används anpassas efter gruppens egna önskemål och behov.

Bedömning och kunskapskrav:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget. ”

”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att sam­tala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och

Bedömningen utgår från följande punkter:

 • Aktivt deltagande i undervisningen
 • Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.
 • Lagsamarbete och Fair Play

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa lek/Spel åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter