Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Lek/Spel utomhus åk 8

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

En LPP för åk 8 inom arbetsområdet Lek/Spel utomhus. Innehåller även bedömnings matris.

LPP Lek/Spel - Utomhus åk 8

 

Syfte:

Arbetsområdet utgår från ämnets syfte i läroplanen som säger att eleven ska:

·         ges förutsättningar att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

·         kontinuerligt kan delta i undervisningens aktiviteter och ge eleverna förutsättningar att kunna delta i andra rörelseaktiviteter i skolan.

·         få möta olika slags aktivi­teter i varierande miljöer och sammanhang samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

LGr22, s. 48

 

Centralt innehåll:

I det centrala innehållet i läroplanen beskrivs att eleverna ska få undervisning i:

·         Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

·         Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

·         Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

LGr22, s. 50-51

 

Arbetssätt:

Inom detta arbetsområde kommer eleverna under två veckor få prova på och delta i flera olika lekar och spel utomhus. Dessa spel kommer att vara av skiftande karaktär, med och utan boll och med olika typer av fysisk ansträngning samt utmana eleverna vad gäller deras kroppskontroll och samarbetsförmåga. De lekar och spel som eleverna kommer få genomföra kommer att ställa krav på samarbete, fysisk ansträngning och kroppskontroll.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterium utifrån läroplanen:

·         Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser (…) till syftet med aktiviteterna.

LGr22, s. 52

 

Lärandemål:

Betygskriteriet från läroplanen har här brutits ner och förtydligats specifikt för arbetsområdet i följande lärandemål. Eleven ska efter området:

·         Kunna delta aktivt i lekar och spel utomhus.

·         Kunna anpassa fart, kraft och rörelser efter aktiviteten.

·         Kunna följa uppsatta regler och samarbeta i grupp och lag.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa lek/Spel åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback