Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Alla årskurser

Judendom och islam

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Arbetsområdet handlar om de två världsreligionerna judendom och islam.

 

Judendom och Islam 9 lektioner så 9

Syfte

 

Syftet med kursen är att få förståelse för våra stora världsreligioner. Att vi människor har olika livsåskådning men ändå är ganska lika som personer.

 

 

 

Förmågor vi tränar på:

 

·        Analysera kristendomen och de olika religionerna

 

·        Analysera hur religion och samhälle påverkar varandra

 

·        Reflektera över livsfrågor och identitet

 

·        Resonera kring moraliska frågeställningar

 

·        Källkritik

 

Mål:

·         känna till viktiga personer

 

·         känna till viktiga årtal

 

·        känna till trosbekännelserna

 

  • känna till heliga skrifterna och några viktiga berättelser

 

Judendom

 

1, Trosbekännelsen ”Schema Israel”. Introduktion och syfte med kursen. Mindmap. Föreläsning om judendomens historia från början till idag. Buden 

 

Att läsa: s. 16-22.

 

2, Vi tittar på kartan. Vi diskuterar frågan om vem/vad är en jude? Judiska skrifter. Judisk teologi. Messiastanken.

 

 Att läsa: s. 154-160

 

 3, Livet som jude. Judiska helgdagar och Gudstjänsten.

 

 Att läsa: s. 163-184

 

 4, Film. Frågor/diskussion. 

 

Islam

 

 1, Trosbekännelsen: ”La ilaha il Allah. Muhammed rasul Illah”. Mindmap. Föreläsning om Muhammed och islams utbredning. Karta.

 

 Att läsa: s. 34-40

 

 2, Vi läser Koranen tillsammans. Läs- och skrivövning om Koranen.

 

 Att läsa: s. 228-237

 

 3, Islams lära och liv. Alla ritar en A4 med de fem pelarna. Gudstjänsten. Islam i världen/Sverige idag. Viktiga begrepp såsom: ramadan, sharia, halal, djihad, sunni och shia.

 

 Att läsa: s. 238-248

 

 4, Film. Frågor/diskussion.

 

Att läsa: s.250-256

 

 5, PROV! Provet handlar om hur det är att leva som jude respektive muslim samt jämföra de två religionerna + kristendomen med varandra. 

 

 

 

Tips på bra hemsidor:         www.islamguiden.com

 

                                            www.jfst.se       

 

                                                          www.koranensbudskap.se

 

Instuderingsuppgifter judendomen + islam
Lärobok: SOS Religion

1. Läs sid. 16-22 och svara på frågorna 1-10 + 20 på sid. 23
2. Läs s. 154-155 + 159 och berätta om Abraham och Mose (Två viktiga gubbar i judarnas historia). När levde de? Vad gjorde de? Nämn några av budorden.
3. Läs s. 170 och berätta om den judiska trosbekännelsen. Berätta också om hur judarna tänker sig Gud.
4. Läs s. 172 och berätta om judarnas uppgift samt judarnas tankar om Messias.
5. Läs s. 180-181. Berätta om sabbaten. Vad menas med koscher? Varför ska en jude be?
6. Vad anser du om judendomen? Skulle du kunna tänka dig att vara jude? Varför?/Varför inte?

Instuderingsuppgifter islam

1. Läs s. 34-40 och svara på frågorna 1-9 + 18 + 20 sid 41
2. Läs s. 230-236 och berätta om Muhammed
3. Läs s. 238, 239 och berätta om Koranen
4. Läs s. 242-247. Islams lära grundar sig på fem pelare (Det viktigaste i den muslimska tron) Vilka är pelarna? Berätta lite om varje pelare.
5. Vilka är dina tankar om Islam? Skulle du kunna tänka dig att vara muslim?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter