Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Puberteten och reproduktionen

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Vad händer med kroppen och i knoppen när man kommer in i puberteten? Var kan man hitta granskad information själv, på ett säkert sätt? Hur blir ett barn till?

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära eleverna vad som händer med kroppen när man kommer till puberteten. Vi går igenom hur man sköter sin hälsa och hygien. Vi lär oss också om hur människans reproduktion går till. Sexualiteten diskuterar vi utifrån elevernas egna frågor.

Syftet är också att stärka eleverna i sina åsikter, att våga diskutera och argumentera. 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att ha faktagenomgångar och titta på UR:s filmer om pubertetsfrågor. Till stor del kommer undervisningen bestå av diskussioner som utgår från elevernas frågor och funderingar. Vi kommer delvis att arbeta med Gleerups digitala läromedel och vi kommer att bekanta oss med Ungdomsmottagningens hemsida och Lennart Nilssons fantastiska bilder i "Ett barn blir till". 

 

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer dels att bedömas på det de visar i diskussionerna på lektionerna,

dels genom ett skriftligt prov.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback