Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Talangshow

Vasaskolans fritidshem, Mjölby · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Vi ska återigen ha en talangshow efter elevernas önskemål. Detta vill vi tillmötesgå eftersom ett syfte som står att läsa i fritidshemmets kapitel i läroplan beskriver att fritidshemmets verksamhet syftar att ta till vara på elevernas intressen och initiativ.

Målet med undervisningen

Det viktigaste med talangshowen och allting kring den är att det ska vara en kul och rolig upplevelse. Framförallt är målet att träna på att våga stå framför sina kompisar på scenen. Det är ett stort steg att bara våga göra det. Utöver det huvudmålet så kan vi genom talangshowen arbeta mot en rad andra mål i läroplanens centrala innehåll. Till exempel skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

 

Så här ska vi arbeta

Efter elevernas egna önskemål ska vi nu arrangera en andra talangshow. Eleverna får anmäla sig till oss vuxna om de vill delta i talangshowen, annars får de vara med som publik. Det är fritt att välja vad man ska uppträda med och på förra talangshowen varierade bidragen mellan sång och dans till stand up komedi. Deltagarna kommer få chansen att träna på sitt framträdande på scenen dagen innan den riktiga talangshowen äger rum för att kunna förbereda sig.

 

Hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera talangshowen genom att ta bilder. Vi kommer sätta upp dessa på vår vägg i trappan ner till Höken och vi kommer även lägga upp det i en lärlogg här på Unikum. Vi kommer även dokumentera talangshowen genom att filma vissa delar av den för att kunna visa upp i samband med ett drop-in senare under terminen.

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback