Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Rädda havet

Förskolan Blynäsviken, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi har märk att de yngsta barnen är väldigt intresserade av fiskar.

VAD VILL VI UTMANA BARNEN I/ ERBJUDA:

Vi har märkt ett stort intresse för fiskar hos våra barn så vi har bestämt oss för att arbeta med "rädda havet"

som vi också kan koppla till vårt GRÖN FLAGG arbete.

 

VARFÖR?

För att ge dem nya ord/begrepp,

fakta om olika fiskar.

Kunskap om att man inte får slänga skräp i havet.

HUR?

Vi besöker strandkanten i vår närmiljö.

Tar reda på barnens förkunskaper "kring havet".

Ge dem faktakunskaper om fiskar i vår närmiljö i Östersjön tex. Gäddan, Aborre, Gös m.m

Vi sjunger på "temat"

Vi skapar hav, fiskar, med olika material och tekniker

Vi gör leklådor och upptäckarflaskor som anknyter till havet.

Sätter upp bilder och text.

Söker litteratur på ämnet.

Vi använder oss av projektorn för att se på olika fiskar, sälar, hav, vågor, m.m

Vi får in matematik genom att se på stora/små fiskar.

Visa konkret att man kastar inte skräp i havet, (djuren/växterna blir inte glada)

 

NÄR?

Projektet kommer att löpa under hela hösterminen 2019, och så länge intresse hos

barngruppen finns.

 

SÅ HÄR PLANERAR VI FÖR ATT MÖJLIGGÖRA DEN PEDAGOGISKA DOKUMENTATIONEN.

Vi gör en "grovplanering så att vi får med så många målområden som möjligt.

Matematik,

Miljö och naturvetenskap,

Digitalitet

Social kompetens,

Leken

Motorik

Språk

Skapande

Miljön

 

REFLEKTION

4 spalt, utvärdering av undervisning, veckoreflektion m.m

HUR OFTA?

Varje vecka på vår pedagogiska utvecklingstid.

NÄR SKA DET SKE?

På PUT varje vecka.

UTVÄRDERING:

4 spaltare, utvärdering av undervisning och veckoreflektion.

Reflektion i hela arbetslaget.

Lärloggar,

Foton,video.

Revisit tillsammans med barnen

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback