Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild år 3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Bilder utvecklar din förmåga att uppleva, tänka och lära!

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

På bilden kommer du att: 

- Du kommer att få arbeta med färgcirkeln och blanda olika färger och nyanser. 

- Framställa bilder med olika tekniker och material. Till exempel oljepastellkritor, vattenfärg, färgpennor, göra kollage med olika material. 

- Framställa bilder till sagor, berättelser och faktatexter. 

- Samtala om några olika konstnärer. 

 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att bedöma: 

- Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material och verktyg

- Din förmåga att framställa bilder till olika texter. Till exempel sagor eller faktatext.

- Din förmåga att blanda olika nyanser och färger

- Du kommer att få bedöma din egen arbetsprocess till exempel utvärdera med post-it lappar.

 

Undervisning och arbetsformer

Skapa bilder med olika material och tekniker. 

- Skapa bilder till en egen text. Till exempel en saga eller faktatext.

- Arbeta med att blanda olika färger och nyanser

- Skapa en färgcirkel


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback