Skolbanken Logo
Skolbanken

Färglära - komplementfärger

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Eleverna kommer att få arbeta med grundfärgerna och blanda till nya färger. I det arbetet ska de lära sig vilka färger som är komplementfärger med varandra och hur de kompletterar varandra.

Vad ska vi lära?

Eleverna kommer att få arbeta med grundfärgerna och blanda till nya färger. I det arbetet ska de lära sig vilka färger som är komplementfärger med varandra och hur de kompletterar varandra. Vi kommer att arbeta med en färgcirkel och sedan para ihop färger utifrån komplementfärger. Eleverna ska sedan göra ett eget konstverk med två komplementfärger. 

Hur ska vi lära?

Eleverna kommer först att få arbeta med grundfärgerna för att blanda till en färgcirkel med sex färger. Därefter kommer vi att para ihop olika komplementfärger i par och använda oss en metod för att förstå varför de "passar ihop". 

Så ska du visa

Genom att delta i de olika momenten och i sina arbeten ska eleverna visa hur de blandat färger och kompletterat dem med varandra. 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter