Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik SINGMA åk 1 ht-19

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

I matematiken kommer vi att arbeta med läromedlet Singma. Lära matematik genom att tänka, prova sig fram och samtala om matematiska begrepp i grupp och enskilt.

 

 

 

 

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Du ska få:

  • undervisning enligt Singaporemodellen. 
  • använda konkret material som pärlstavar, tioramar, talrader, knappar, talkort, multilink-kuber mm.
  • hjälp med att förstå matematiken genom att vi använder mycket bilder. 
  • lära dig att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-20. 
  • lära dig många viktiga begrepp. 
  • lära dig geometriska former och mönster.
  • jämföra och mäta längd och höjd. 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömnig sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan 

Singaporemodellen innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får eleverna ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

 

 

Tidsplan ht-19


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback