Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Demokrati och diktatur

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Demokratin och diktatur - möjligheter, problem och hotbilder

Kap 1 och 2 i Digilär


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1b Kursmatris
Uppgifter
Demokratins utmaningar