Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik Ht 19, v 35 - 48

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Få kunskap om olika musikgenrer och att få skapa sin egen musik genom digitala verktyg.

 

 

Arbetsområde med centralt innehåll

 

Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild. 

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud rytmer och rörelser.

Rösten som instrument i tex sång och rap. 

Röst och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, tex uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd. 

Digitala verktyg för ljud och musikskapande. 

Musik från olika kulturer och epoker, tex folkmusik och populärmusik. 

Förmågor att utveckla

Du ska utveckla din förmåga att sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang. 

Jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer. 

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom olika  musikgenrer som hårdrock, hip hop och pop.

Vi kommer att skapa egen musik med digitala program. 

Vi kommer att arbeta med hörselvård och vikten av att skydda sin hörsel. 

Vi kommer att arbeta med musik från olika kulturer som intresserar eleven. 

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd kontinuerligt under arbetets gång genom din delaktighet i musikskapande. 

Dina tankar och reflektioner över olika musikgenrer och tidsepoker. 

Hur du använder ord och begrepp i ditt arbete. 


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.

Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.

Sång- och danslekar.

Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.

Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.

Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter