Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Svenska

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Under läsåret i förskoleklass kommer vi att arbeta utifrån ABC-klubbens läromedel för förskoleklass, Lyckostjärnan. Under arbetet kommer du att få bekanta dig med bokstäverna i alfabetet. Vi kommer att leta ord som börjar på de ljud som symboliseras med bokstäverna i alfabetet. Vi kommer att läsa, samtala och arbeta kring de olika kapitel från läseboken.

Koppling till Lgr 11 del 1

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Övergripande mål Lgr 11 del 2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Undervisningen:

Konkretisering av mål. Dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

 • få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.
 • öva läsförståelse.
 • ges möjligheter att upptäcka bokstävernas funktion. 
 • träna på att identifiera ljud, i bekanta ord
 • bokstävernas form och utseende.
 • kunskap om olika texttyper.
 • återberättande. 

Arbetsformer:

 • vi övar pennfattning och skrivförberedande motorik.
 • vi tränar storleksordning, lägesbegrepp, sortering, ord och bild, sammansatta ord och korta instruktioner.
 • samtal kring gemensamma texter.
 • faktatexter
 • tala, lyssna och samtala.
 • berättelsekartor
 • hemuppgifter.
 • Bedömningsstöd/kartläggningen som görs tidigt på hösten lägger också grund för fortsatt arbete

 

Bedömning:

 

 

-första och sista ljudet i bekanta ord

-antal ljud 

-ord och mening

-koppla bokstav till bokstavsljud

-


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback