Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Åk 7 Kapitel 1 Tal

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi jobbar med vårt decimala talsystem och andra talsystem. Vi tränar på de fyra räknesätten. Vi repeterar avrundning och överslagsräkning.

Mål för arbetsområdet:
När du jobbat med det här arbetsområdet har du lärt dig:
- om olika talsystem
- hur vårt talsystem är uppbyggt
- om delbarhet och om att faktorisera tal
- att använda och förstå de matematiska tal som hör ihop med de fyra räknesätten
- att räkna med de fyra räknesätten
- om tal skrivna i decimalform
- att multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
- att avrunda tal
- att göra överslagsräkning

Undervisningens innehåll:
Genomgångar
Eget arbete
Arbete i par
Gruppdiskussioner
Problemlösning

Bedömningsuppgifter:
Läxa (bedömningsuppgift: s. 29)
Problemlösning
Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning av prov för arbetsområdet Tal åk 7 Blått prov
Bedömning av prov för arbetsområdet Tal åk 7 Rött prov
Åk 7 Sammanfattande matris för arbetsområdet Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback