Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Jordgloben

Råå Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi ska arbeta med världens alla länder och lära oss mer om dessa.

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

 • Varför?

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? 

 • Vad är målet med undervisningen? 

   

   

   

  Vi ska lära oss om världens länder i syfte att få en bättre förståelse om det runtomkring. 
  Vi sätter ihop en liten grupp, där vi går igenom världsdelarna, med hjälp av världskartan (pussel), sedan arbetar individuellt med att sammanställa en egen jordglob.
  För reflektionen så går vi igenom det individuellt för att se vad dom kommer ihåg. 
  4-6 åringar. 
  Personal. 
  Att barnen ska få en större förståelse för världen runt omkring, olika kulturer, olika väderförhållande.  
 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter