Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Psykologins: Framväxt - Kognitions - Biologi

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Genomgång, diskussioner och inlämning.

Diskussion: Arv och miljö och psykologins användningsområde och vem arbetar med psykologi.

Inlämning, svara frågorna:

1. Har du några egenskaper eller personlighetsdrag som dur tror är medfödda? I så fall vilka?

2. I hur stor utsträckning tror du att föräldrar forma sina barn? Motivera.

3. Vilka användningsområden inom psykologin tycker du verka mest intressanta? Varför?

Och

Brukar du fundera på varför du är som du är?  I så fall, vad kommer du fram till?

 

 


Läroplanskopplingar

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Matriser i planeringen
Psykologins: Framväxt - Kognitions - Biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback