Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Slöjd Ht-19. Idé och Planering 1

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Planering av slöjdarbete

Syfte


Detta ska vi arbeta med

När du ska börja med ett nytt slöjdarbete ska du formge och planera ditt arbete i din slöjdbok. Tänk på att få med följande punkter:

Du ska gör en två-eller tredimensionell skiss/ritning med mått och färgförslag.

Vilket/vilka material och vilken/vilka tekniker passar bäst till ditt slöjdarbete med tanke på vad det ska användas till? Hur ser kostnaden ut finns det billigare alternativ?

Hur kan du kombinera slöjdens material med andra material? Kan du utnyttja återanvänt material i stället för nyproducerat?

Vilka verktyg kommer du att behöva till ditt arbete?

Hur ska du sätta ihop de olika delarna med varandra?

Vad har inspirerat dig? Har du fått ideer från hantverk och slöjdtraditioner i vår egen kultur eller någon annan kultur?

 

Detta kommer vi att bedöma

Ditt slöjdplanering kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Matris för planering av slöjdarbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback