Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Gränbyskolan Svenska: litteraturhistoria

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Du kommer tillsammans att läsa valfri klassiker och själv ta reda på/lära dig lite om den epok bokens representerar.för att sen presentera vad du lärt dig för klassen i form av en PP eller annan presentationsform. Senare skall du leda ett samtal kring din bok i en mindre grupp.

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

  • Lite om den epok eller genre som boken representerar
  • Hitta författaren budskap i boken
  • Hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
  • Vara samtalsledare vid gruppdiskussion kring din bok

Boken måste vara utläst måndag v45.

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

  • Genom din presentation
  • Genom en en diskussion där du leder ett samtal om din bok

 

 
Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Gränby totalmatris i svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter