Skolbanken Logo
Skolbanken

Min fantastiska kropp

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Tänk att kroppen består av över 200 ben, flera liter blod och många olika organ som gör sitt jobb utan att vi ens märker det. Kroppen är fantastisk och vi måste ta väl hand om den.

Mål/ vart ska vi?

  • öka barnens medvetenhet kring sin kropp och hur den fungerar.
  • Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga samt sin kroppsuppfattning.

Hur gör vi?

  • Vi samtalar och reflekterar med barnen om vår fantastiska kropp. Vad vet vi? barnen får dela med sig av sin kunskap, tankar och idéer.
  • Vi vill uppmuntra barnen till rörelseglädje genom att vi exempelvis går till skogen, gör en hinderbana, leker rörelselekar eller sätter på musik och bara dansar loss.
  • Vi använder oss av skapande aktiviteter.
  • Vi använder oss av digitala verktyg för att söka information, titta på filmklipp och för att dokumentera vår lärandeprocess.

Dokumentation

Vi dokumenterar i text och bild barnens kunskaper och tankar samt det vi gör under projektets gång. Ni kan följa barnens resa "min fantastiska kropp" på Skalbaggens lärvägg. Vi kommer även att dokumentera på Unikum i Skalbaggens/ barnens enskilda lärloggar.

Utvärdering/uppföljning 

Vi kommer kontinuerligt utvärdera och reflektera över processen både inom arbetslaget och tillsammans med barnen. Det kommer finnas utrymme att vidareutveckla det barnen visar intresse för inom "min fantastiska kropp


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback