Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Makt - Så styrs Sverige, EU och demokrati

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi läser om demokrati, lär oss begrepp, analyserar texter, diskuterar och använder oss av fakta. Vi lär oss om hur Sverige styrs från kommunalnivå till riksnivå (riksdagen och regeringen). Du får lära dig mera om ideologier och hur riksdagen fattar beslut, EU och de mänskliga rättigheter. Vi gör även djupdykningar hos människor som har kämpat för de mänskliga rättigheterna och på ett eller annat sätt fört utvecklingen om demokrati framåt.

 

Förmågor vi arbetar med 

Förmågor från kursplanen

* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

Vi diskuterar frågeställningar som:

Varför är demokrati bättre än diktatur?
Vad betyder Riksdag och regering?
Vilka partier är med i riksdagen?
Varför är det viktigt är rösta?
Vad kan du göra om du tycker att något i samhället är fel och behöver ändras?

 

Arbetssätt: vi inleder med föreläsningar, utvecklar vår faktakunskap med individuella uppgifter utifrån Gleerups portal. Vi ser på korta filmklipp, genomför par- och grupparbete (riksdagspartierna), har klassrumsdiskussioner, övar oss på debatt, i slutet har vi ett litet skriftligt prov där du skall kunna förklara följande ord:

Centrala begrepp:

 

Demokrati

 Diktatur

 Republik

 Parlamentarism

 Monarki

 Teokrati

 Ideologi

 Konservatism

 Socialism

 Liberalism

 Ekologism

 Anarki

 Kristdemokrati

 Välfärd

 Omfördelningspolitik

 Offentlig sektor

 Skattepolitik

 Koalition

 Opposition

 Mandat

 Mandatperiod

 Riksdag

 Ledamöter

 Regering

 Kommun

 Landsting

 Grundlag

 Regeringsformen

 Successionsförordningen

 Tryckfrihetsförordningen

 Yttrandefrihetsgrundlagen

 Civil olydnad

 Civilkurage

 Censur

Koalitionsregering

 Minoritetsregering

 Majoritetsregering

 Nationalism

 Feminism

 Nazism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback