Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Sagogestaltning

Willandsgården, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi har valt att arbeta med sagor och sagogestaltning på vilan i sinnesrummet.

Målet är: Sagogestaltning

 

Hur ska vi göra? Vi fokuserar på en saga i taget. Vi utforskar sagorna på olika sätt bland annat genom högläsning, Polyglutt, sång, skapande, återberättande och teater.

 

Varför ska vi göra detta/syfte? Skapa intresse för klassiska sagor och stärka självkänslan genom att gestalta sagorna.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback