Skolbanken Logo
Skolbanken

Måltidspedagogik

Erlandsdals förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Goda matvanor grundläggs och formas tidigt i livet. Majoriteten av alla förskolebarn äter flertalet av sina måltider i förskolan, varför denna har avgörande betydelse och en stor hälsofrämjande potential. I förskolan läggs mycket tid på mat och måltider. Pedagoger och kockar arbetar tillsammans för att möjliggöra lärande om och med mat.

Var är vi? 

Barn är nyfikna och vill upptäcka och lära. Mat är något som berör alla barn och som alla kan relatera till. Genom att på ett lustfyllt sätt utforska mat med alla sinnen, och med olika utgångspunkter, ökar sannolikt nyfikenheten och intresset för mat.

Om barn görs delaktiga och får möta olika livsmedel i olika konstellationer, på sina villkor, blir mat något spännande och lustfyllt att arbeta med och att lära mer om. Vi vill arbeta med detta ämne för att medvetandegöra barnen om matens betydelse för människan samt att måltiderna blir en bra och lärorik stund för alla. 

 

Var ska vi? 

Vårt mål är att öka nyfikenheten och intresset för olika mat och smakupplevelser. Vår förhoppning är att barnen på ett lustfyllt och praktiskt vis kommer vilja och våga smaka på mat de kanske inte annars gjort. Vi vill att barnen ska få uppleva maten med alla sina sinnen och känna trygghet i att våga smaka. Barnen får möjlighet att beskriva sina smakupplevelser vilket också skapar en större medvetenhet vilket gör att barnen får lättare att förmedla vad de tycker om och inte. Förskolan kan medverka till att lägga grunden för lärande om hållbara måltider. Delaktighet och engagemang bidrar till ökad förståelse för vikten av att ta tillvara på våra resurser och inte kasta mat i onödan. 

Med måltidspedagogiken vill vi erbjuda att varje barn får:

 • Ökat intresse och kunskap om mat 
 • Ökad medvetenhet och nyfikenhet kring våra fem sinnen
 • Ökad förmåga att sätta ord på sinnesupplevelserna
 • Med hjälp av mat nå ökad måluppfyllelse för andra läroplansmål ex matematik, teknik, skapande, språk och naturkunskap

 

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta med måltidspedagogik genom SAPERE-metoden. Metoden utgår ifrån att undersöka maten med alla sina sinnen, vi tittar, lyssnar, luktar och för de som vill även smaka på den. 

Sapere är en metod som ger barnen utmaningar i att beskriva, våga smaka och lära känna det vi äter i alla dess former. Ordförrådet utökas och de litar till sin egen förmåga och kan uttrycka vad "jag" tycker. Barnen lär känna sina sinnen, de tränar sig i att uttrycka sig och de vågar prova nya livsmedel.

Vi samtalar om var maten kommer ifrån, hur odlas den, har man den hemma, vad är smaklökar?.....Måste man smaka? Nej, absolut inte men vi uppmuntrar barnen till att våga. Vi har sett att genom detta arbete är det fler och fler barn som vågar smaka på det som inte är bekant för dem sen innan. Barnen beskriver smak, lukt, hur det känns, ljud och hur det ser ut och får på så sätt öva förmågan att lita på sitt eget omdöme.

 Exempel på aktiviteter

 • Sapere-övningar
 • Matkonst
 • Baka och laga mat
 • Ta reda på mer om maten med hjälp av digitala verktyg
 • Sagor och sånger om mat
 • Mat är matematik
 • Teknik i samband med grönsaksberedning eller matlagning t ex rivjärn, skalare mm
 • Naturvetenskapliga experiment med hjälp av mat t ex, flyta/sjunka
 • Odla och följa processen från jord till bord. 
 • Leka affär, restaurang och andra matrelaterade lekar. Tillföra inspirerande material samt stötta och utmana leken
 • Organiserade språk- eller rörelselekar t ex "På min smörgås vill jag ha" eller "Fruktsallad" 
 • Bara fantasin sätter gränser kring hur mat och måltider kan involveras i undervisningen.

Doumentation:
Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå i Unikum. Individuella lärloggsinlägg under året. 
 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback