Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Planering för Regnbågsgruppen

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

En planering för Regnbågsgruppen, en grupp för barn födda 2014 som går på Mariebergs förskola. Vi kommer bl.a. att gå till skogen och till Kristinelundsskolans gympahall tillsammans.

Syfte

Bygga upp en gemenskap, alla är en del av gruppen och vi värnar om varandra och naturen.

Mål

- Att lära sig varandras namn, lära känna varandra och visa hänsyn till varandra.

- Att barnen ska få vistas, leka och äta i skogen samt få utökad kunskap om vad en får göra i naturen och hur vi värnar om naturen (allemansrätten).

- Att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt utveckla förståelse för att kroppen mår bra av att röra på sig.

 

Innehåll

 - Vi kommer att gå till skogen tillsammans där vi leker fritt, lagar mat över öppen eld, samtalar om och visar konkret hur en får göra i skogen (t.ex. så lämnar vi inget skräp kvar när vi går). När vi är samlade hela gruppen, t.ex. runt elden är ett bra tillfälle att ropa upp alla barn. På så sätt nämns alla barn vid namn och detta blir en hjälp i all lära sig vad alla heter. Detta kan ske genom traditionellt upprop, namnsång eller namnlek. 

- Vi kommer även att gå tillsammans till Kristinelundskolan gympahall där vi också kommer att ha någon typ av upprop, uppvärmning, hinderbana och avsluta med avslappning. När vi har gjort detta kommer barnen att få chans att vara med och utvärdera och säga vad som var roligt och om det är något annat de skulle vilja göra nästa gång vi går. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback