Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Grovplanering Bojen V.42

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Syftet: Att utveckla ordförrådet, motorik och lusta att leka och lära.

Datum: 14/10-18/10-2019

Ansvarig: Arbetslaget Bojen

Material: Böcker, ipad, Penpal, färger papper, lim, leksaker, tråd, sax, målarpensla. 

Nulägesbeskrivning: De flesta barn är flerspråkiga så vi vill att de utvecklar ordförrådet genom att läsa böcker, använder tema färger, teckenstöd, Penpal och polyglutt.

Måndag: Utflykt till nära områden.

Tisdag: Läsargrupp. Vi delar upp barnen i två grupper. En grupp läser böcker med hjälp av polyglutt inne på avd. Den andra gruppen ska gå till biblioteket för att lämna, läsa och låna böcker.

Onsdag: Grupp aktiviteter. Vi delar upp barnen två grupper. En grupp ska leka leken "vilken färg är borta". Den andra gruppen sorterar färger med hjälp av materialen "plus plus".

Torsdag: Skapande. vi skapar vimplar med  tre färger" gul, grön och brun" genom att klippa, klistra och limma. 

Fredag: Barnens val.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter