Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Engelska ht 19 v 34-41: Unit 1

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi arbetar med Unit 1 i Gleerups engelska.

Content

We start working in Gleerups English unit 1 First Impressions. We work with the same content but there are possibilities to choose different tracks in doing so:

  • Basic training based on the level 1 texts.

  • Level 1 texts: 1.1; 2.1; 3.1.

After each text you practise the content in class and in different interactive exercises. When we are ready there will be a homework task where you reflect on the content of the level 1 text.

  • Level 2 texts: 1.2; 2.2; 3.2. Show you understanding and knowledge by doing the interactive exercises connected to the texts.

 

Throughout our work you will be given time to choose tasks to work with from the list My own choice; Basic choice (based on the level 1 texts ) and extended choice (based on the level 2 texts.)

Test

After text 3 (3.1 and 3.2) we will have a test with four parts based on the content of this unit: Listen; Read; Speak; Write.

Time plan

 

Week 34-41

See the plan for this Unit in Classroom.

 

In the end of the Unit: We do the four parts of the unit 1 test: Listen; Speak, Read and Write.

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback