Skolbanken Logo
Skolbanken

Fyrens aktionsforskningsfråga

Brudhammar, Stenungsund · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Hur kan vi erbjuda barnen ett lustfyllt lärande genom kompisböckerna?

I vår nya läroplan (Lpfö18) kan vi läsa:

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp, de ska kunna samarbeta och hantera konflikter.”

 

Efter våra observationer i barngruppen kan vi se att barnen behöver fler verktyg för att kunna samspela och interagera tillsammans på ett bra sätt. 

 

Vi kommer i slutet av vårt arbete utvärdera barnens sociala samspel. 

Med hjälp av statsbidraget som vi fått kan vi dela gruppen i två mindre grupper. Vi kommer i dessa grupper att göra olika samarbetsövningar för att öka barnens samspel och uppmärksamma och betona det positiva hos varje barn. Vi kommer att använda oss av en serie böcker som kallas ”Kompisböckerna” där samspelet mellan barn i förskolemiljö tas upp i olika sammanhang. Med hjälp av bl. a. handdockor kommer vi att konkretisera litteraturen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter