Skolbanken Logo
Skolbanken

Skrattsmilisarna Kommunikation & Uttryck

Förskolan Klockarstugan, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Vi jobbar med Kommunikation & Uttryck. Vi vill ge dem förutsättningar för att kunna uttrycka sig och kommunicera på ett mångsidigt sätt och utveckla sitt identitetsskapande.

Barnens intressen, Var är vi? Nu

Babblarna har varit med under inskolningen i forma av figurerna och musik och skapat glädje och trygghet. Babblarna fortsätter av följa med på våra upptäkter, vilket även blir ett språkligt verktyg. Vi ser att de är intresserade av digitala verktyg. Vi ser att bilder främjar kommunikationen då de pekar uttrycker sig.

Syfte och mål, Vart ska vi?

 

 Vi vill ge dem fler förutsättningar för att kommunicera och uttrycka sig och stärka och utveckla deras identitetsskapande.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Vi dokumenterar med bilder vad som fångar Skrattsmilisarnas intresse. Vi erbjuder uttrycksätt genom att de får skapa musik, dansa, röra sig och måla och komma till olika uttryck. Vi ger dem verktyg för att kommunicera känslor genom olika känslobilder. Vi använder teckenspråk i sånger och andra ord i verksamheten då vi har barn som använder det uttryckssättet i sin hemmiljö. De får skriva på smartboarden och uttrycka sig. Vi dramatiserar olika djur och deras läten genom att vi tittar och härmar. Vi skapar musik och dansar med kroppen. Vi sätter upp bilder i miljön från utbildningen som ger förutsättningar till att kommunicera och reflektera. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback