Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Första Världskriget Flexgrupp

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi lär oss några detaljer om första världskriget samt orsaker och resultat.

Vi läser i historieboken, svarar på frågor, ser på filmer och avslutar med ett prov.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser i planeringen
GA Historia 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback