Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande verksamhet 19/20

Lövåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Skapande- en regnbåge av kreativitet

Bakgrund: 

Skapande verksamhet är ett bra sätt att formulera sina känslor på, utveckla sin fantasi och finmotorik. Det blir ett synbart resultat som kan bevaras och visas för tex föräldrar. 

 

Mål:

Ge barnen chansen och verktyg för att utveckla och uttrycka sig genom bild och form. Ge barnen möjlighet att prova olika tekniker. 

Barnen ska tränar på att lära sig färgerna.

 

Metod:

Vi har diverse material tillgängligt för barnen så som pennor, saxar, deg, plus plus, pärlor, tågbana och lego.
Ute har vi en stor skaparsandlåda. 

Vi har kontinuerliga bilduppgifter med olika material så som vattenfärger, gips och skogsmaterial.

 Vi pratar mycket om färger och former. 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback