Skolbanken Logo
Skolbanken

Demokrati & Sagor

Centrals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Genom att introducera ett sagotema ur ett demokratiskt perspektiv.

Lärandets objekt:

Barnen ska ges förutsättningar att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Barnen ska få utveckla sin förmåga att lyssna på varandra och respekterar varandras olikheter.

Barnen ska ges förutsättningar att skapa ett intresse för berättelser,bilder,texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmågor att använda sig av tolka,ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Lärandets akt:

-Metakognitiva dialoger

-Digitala verktyg

-Estetiska lärprocesser,drama,sång,skapande.

-Lek

-Demokratiskt arbetssätt.

-Förskolebiblioteket; Litteratur,Kuben.

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Brev från kungen
Teater