Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse 19/20

Lövåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Ett kroppsligt välbefinnande

Bakgrund:

Det är viktigt få utlopp för sin energi och få en bra motorik. 

Mål:

• Få en bättre motorik och kondition.

• Få släppa ut sin energi genom lek och spring. 

• Få ett kroppsligt och själsligt välbefinnande.

• Träna på turtagning och att vänta.

Metod:

• På torsdagar har vi rörelselekar beroende på väder och årstid, ute eller inne. 

• Går ut i skogen över stock och sten. 

• Vi leker ringlekar. 

• Går på promenad en gång i veckan. 

• Mycket lek på gården och vid lekparken. 

• Dansa på röda mattan till musik. 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback