Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 2

Den magiska kulan

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

I läseboken "Den magiska kulan", som handlar om barnen Asta, Bea och Cesar och de äventyr de får vara med om i sin klubb – ABC-klubben, övar eleverna sina nya läsfärdigheter. Läseboken finns i tre olika versioner, så att varje elev kan gå fram i sin egen takt och samtidigt få en gemensam läsupplevelse med sina kamrater. I läseboken kommer vi att jobba med ett nytt kapitel varje vecka. Till varje kapitel tillkommer en ny bokstav. Arbetsgången kommer att vara densamma till varje kapitel/bokstav där vi läser kapitlet och arbetar kring bokstaven.

Innehåll:

Vad ska vi lära oss?

Läsa

 • känna igen alla bokstavsformer
 • koppla ihop rätt bokstavsljud med rätt bokstavstecken
 • höra hur många ljud ett ord består av
 • identifiera första och sista ljudet i ett ord
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • läsa enkla småord
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelser
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet

Skriva

 • forma alla bokstäver rätt
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver
 • använda dig av versaler och gemener (stora och små bokstäver)
 • skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken
 • svara på läsförståelsefrågor

Tala, lyssna och samtala

 • följa enkla instruktioner
 • lyssna på andra
 • återberätta det du precis har hört

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

 • genom det dagliga arbetet i svenska
 • när du deltar i gemensamma diskussioner
 • när du läser tillsammans med andra
 • genom olika diagnoser och tester
 • genom läsförståelsefrågor

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback