Skolbanken Logo
Skolbanken

Didaktisk planering- Barns rättigheter/Barnkonventionen Funbo förskola, Stacken

Funbo förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi arbetar med en introduktion till barnkonventionen. Varje barn har rätt att känna till barnkonventionen och dess innehåll (artikel 42).

Utgångspunkt:

Enligt förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi varje år runt internationella barndagen med barnkonventionen. Vi väljer några artiklar att arbeta mer med.

Utmaning till barnen:

Att tillsammans fundera över vad ett barn behöver för att må bra. Att få inblick i barns olika förutsättningar.

Vilket/vilka material väljer jag?

Vi använder valda delar av Rädda barnens material om barnkonventionen.

I den ena delen delas barnen i fyra grupper som får fundera över frågan: Vad behöver ett barn för att må bra? Detta för att ge barnen ett större utrymme att uttrycka sig. Här använder vi en bild på ett barn, penna och papper.

I den andra delen jobbar vi i helgrupp. Vi sammanställer vad de olika grupperna kommit fram till.

Vi tittar på förstorade målarbilder från rädda barnens målarbok om barns rättigheter. Vi använder en liten drakdocka som representant från rädda barnen.

 

Mitt bidrag som pedagog?

Att berätta om barnkonventionen, ställa frågor, reflektera och föra ett samtal med barnen. Se till att relevant material finns samt dokumentera aktiviteterna.

Vad ska göras och hur ska det göras?

Internationella barndagen:

Vad är barnkonventionen? Introduktion. Vi pratar om att inte alla barn i världen har det lika bra, några kanske inte har nått hem, andra kanske saknar familj.

 

Dag 2 och 3: 

Barnen delas in i fyra grupper och får fundera över vad ett barn behöver för att må bra.

Barnen får titta på en bild av ett barn och tillsammans komma fram till olika saker som barnet kan behöva.

  

Dag 4: Sammanställning

 

Tillsammans ritar vi av ett av barnen så att vi har en skugga av ett stackenbarn i verklig storlek att sedan sätta lappar med de olika saker grupperna kommit fram till att barnet behöver. Vi använder post-it lappar för orden och ritar bredvid vad ordet betyder.

 

Under hela veckan: Barns rättigheter

Vi tittar på några av de målarbilder som finns i rädda barnens målarbok om barns rättigheter och pratar om vad de betyder för barnen.

  • Allas lika värde
  • Rätt till ett eget namn
  • Rätt till en familj
  • Rätt till att inte bli slagen eller retad
  • Rätt till hjälp vid sjukdom
  • Rätt till lek och vila
  • Rätt till att lära i förskola/skola

Introducering:

Vi introducerar barnkonventionen i helgrupp. Vi pratar om att inte alla barn i världen har det lika bra. Vi berättar om hur en grupp vuxna inte tyckte det var rättvist så de bestämde att skriva några konventionsartiklar (regler/lagar) för att hjälpa de barn som inte har det lika bra.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback