Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Skriva berättelser

Katrinebergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Vi tränar oss på att skriva berättelser.

Vi kommer att skriva berättelser där vi utgår från en struktur med inledning - problem - lösning - slut. 

Till varje del av berättelsen pratar vi om vad den ska innehålla: 
Inledning - person och plats 

Problem - "plötsligt så..." något händer som ger ledsna känslor. 

Lösning - "men sedan..." vi skriver om lösningen på problemet och det ger glada känslor. 

Slutet - "till slut" vi avslutar och sammanfattar och det ger också (oftast) glada känslor. 

Till vår hjäläp kommer vi använda bildstöd och stödstruktur på tavlan. VI kommer att inleda med att skriva en gemensam text, därefter får alla skriva sin egna berättelse i en mall. 

När du har gjort klart din mall kommer du får skriva in din berättelse på datorn, och även jobba med bild till berättelsen. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriva berättelsen i mallen
Skriva berättelsen på datorn

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback