Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Monstertema

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

VEM eller VAD är det som kommer till vårt klassrum? Den ena dagen efter den andra hittar vi konstiga saker i klassrummet! VAD kan det vara??!! Vi samlar ledtrådar och anteckningar, tillslut ska vi nog få svaren!

Du kommer få träna din förmåga att:

 • lyssna och samtala med kamrater.
 • skriva texter i form av brev och efterlysningar.
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt samt stavning av ljudenliga ord. 
 • samarbeta med klasskamrater
 • Träna på adjektiv
 • Skapa 

Lärandemål: 

Sv/SVA - Samtala och tala/skriva

 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta en händelse så att andra förstå
 • skriva korta texter och börja få lite flyt i skrivandet
 • stor bokstav och punkt och ibland andra skiljetecken 
 • stava enkla ord som du känner igen

Bild - planera/olika material och tekniker

 • skissar och planerar monsterkamrater
 • skapar en monsterkamrat med olika material.

Värdegrund och  delaktighet och inflytande:

 • Samarbete med klasskamrater.
 • Hjälper till och kommer med förslag.
 • Följer trivselregler i klassrummet.

 

Begrepp som du kommer få möta:

efterlysning, sökes, adjektiv

Så här kommer vi att arbeta: 

Gemensamt reflekterar vi  över olika händelser i klassrummet.

Vi samtalar och skriver gemensamt, parvis och själva och olika händelser.  

Skriva och återberätta om en händelse i ett brev. 

Skriva en beskrivning för din monsterkamrat.

Vi övar skrivandet med genom stafettskrivning och andra övningar. 

Vi övar att samtala och lyssna samtalsmodellen EPA. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter