Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Vi tar hand om vår natur

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Nu är det höst. Vi kommer upptäcka och lära känna hösten. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten och hur ska vi bevara naturen så som den är? Det ska du få lära dig mer om.

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Titta på filmer
 • Pyssla 
 • Gå på utflykt i olika parken och skogsområden
 • Samtala om temat i samlingen
 • Sjunga sånger på temat
 • Samtala om allemansrätten
 • Plocka skräp i naturen
 • Källsortera

Du kommer att vara delaktig och ha inflytande på aktiviteterna genom:

 • Välja material
 • Starta diskussioner och samtal i samling och på rast
 •  Framföra idéer och åsikter

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback