Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Berättande text

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

Den berättande genren innehåller många olika slags texter som ofta är påhittade (fiktiva), till exempel sagor, fabler och berättelser.

Mål:

 • kunna samtala om en berättande texts budskap
 • sammanfatta en berättande text muntligt med stöd av en berättelsestruktur
 • läsa och förstå en berättande text
 • förstå hur en berättande text är uppbyggd med början, händelser, konflikt och lösning
 • skriva dialog med talstreck
 • med stöd skriva en berättande text som har en början, händelser, konflikt och lösning
 • kunna använda olika "sägaverb" i dialogerna
 • kunna göra enkla gestaltningar

Innehåll:

 • gemensam och individuell läsning av sagor, fabler och berättelser

 • gemensamt och individuellt skrivande av berättande texter

 • övningar där vi tränar typiska drag för den berättande texten (t.ex. skriva dialog med talstreck, beskriva känslor genom gestaltning)

 • gemensam läsning av en bok

 • se novellfilm som vi återger muntligt och skriftligt

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • läsa och förstå berättande texter
 • sammanfatta berättelser muntligt 
 • skriva återgivande texter

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Berättelse