Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetsområde Enheter - åk 7

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

Prefix- vad är det? Längd-, vikt- och volymenheter. Vilka är de vanligaste? Hur omvandlar man och vilka likheter och skillnader finns? Förstå innebörden av tid och hastighet.

Vad ska vi arbeta med?

Prefix - vad betyder de och vad har vi för nytta av att förstå dem? Längd-, vikt- och volymenheter. Vilka är de vanligaste? Hur omvandlar man och vilka likheter och skillnader finns? Förstå innebörden av tid och hastighet.

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • de vanligaste prefixen
 • de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
 • omvandla inom längd-, vikt- och volymsystemen
 • förstå begreppet hastighet
 • beräkna medelhastighet
 • förstå förhållandet mellan tid, sträcka och hastighet
 • läsa av tidtabeller
 • beräkna tiden mellan två klockslag

Kunskaper att jobba mot för högre måluppfyllelse:

 • uttrycka tid i decimalform
 • uttrycka hastighet i km/h och m/s
 • andra sätt att mäta hastighet

 

Detta arbetar vi med för att nå målen:

 

Bedömning

 

Du kommer att bli bedömd i hur du:

 

 • deltar i muntliga övningar, genomgångar och paruppgifter
 • genomför, löser och redovisar dina problemlösningsuppgifter
 • hur du tar dig an, löser och redovisar uppgifterna i klassrummet (skriftligt och muntligt)
 • hur du löser och redovisar dina skriftliga uppgifter
 • hur du löser och redovisar dina skriftliga uppgifter vid ett skriftligt prov (provdatum kommer senare)

Läroplanskopplingar

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matris enheter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter