Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Bygg och konstruktion

Moraby förskola, Säter · Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

I temarbetet Bygg och konstruktion får barnen utforska teknik och naturvetenskap i sin vardag.

Kartläggning av var barngruppen befinner sig

I barnens lekar har vi har sett ett gemensamt intresse för bygg och konstruera. I vår lärmiljö får barnen möta blandat konstruktionsmaterial som de kan undersöka och utforska. Vi skapar förutsättningar för samarbete genom att utmana barnen med uppdrag att tillsammans komma på lösningar och inspirera varandra. 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

Vi vill att barnen:

-får utforska och utveckla olika tekniker.

-får utveckla sin förmåga till problemlösning.

-får utlopp för sin fantasi.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bygga och konstruera med olika material och med olika teknik.  Genom att skapa situationer där barnen tillsammans får bygga och konstruera utvecklar och utmanas deras förmåga till samarbete och problemlösning. 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

I vår lärmiljö synliggör vi material som finns att bygga med. Vi ändrar om så att konstruktionsmaterial får en mer framträdande plats och större utrymme.

Som dokumentation använder vi lärloggen i Unikum och vi dokumenterar barnens arbete på väggarna genom bild och text. 

 

I helgrupp ställer vi frågor som:

Vad kan man bygga?

Vad finns det för olika material att bygga med?

Resultat

 

Analys och slutsats


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter