Skolbanken Logo
Skolbanken

Programmering med bluebotrobot

Västerby förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Ge barnen möjlighet att öka förståelsen för programmering. IKT i möte med språk och matematik.

Syfte:

Med hjälp av bluebotroboten undersöker barnen programmering på ett lekfullt sätt.  Ett möte mellan IKT, språk och matematik skapas.

Mål:

Ge barnen en grund till programmering och problemlösning.

Öka barnens matematik och språkkunskaper.

Metod:

Utforska språk-och matematikbanor med hjälp av bluebotrobot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter