Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 5

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Engelska åk 5

Engelska åk 5.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla:

 • Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter.
 • Din förmåga att formulera dig samt kommunicera i tal.
 • Din förmåga att formulera dig samt kommunicera i skrift.
 • Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning - hur & vad?

 • Lyssna på engelskt tal.
 • Skriva egna texter av olika slag i form av brev, faktatexter samt berättelser.
 • Tala engelska under lektionerna.
 • Läsa olika texter - skönlitterära, faktatexter samt texter från läroboken.
 • Utöka ditt ordförråd genom att träna in ord och uttryck, samt genom att läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt genom att träna ordföljd samt grammatiska regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  EnSyfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter