Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Taluppfattning åk 7

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 november 2019

Taluppfattning står för en övergripande förståelse för tal och de fyra räknesätten. Vi ska under området öka vår förståelse och kunskap om att använda tal i olika former (såsom hela tal och decimaltal) samt förstå och använda positionssystemet. Vi ska även lära oss om prioriteringsreglerna.

Undervisning och bedömning

Undervisning

Vi kommer under v.34-40 att jobba med taluppfattning:

Ord att kunna:  tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, prioriteringsordning.


När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

  • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt - tiosystemet
  • ordna tal i storleksordning
  • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
  • avrunda tal
  • räkna med de fyra räknesätten
  • prioriteringsreglerna

Så här jobbar vi:

  • Lärarledda genomgångar
  • Mattebubbla - enskilt arbete
 

 Bedömning

Bedöms elevens matematiska färdigheter och förmågor muntligt genom samtal och diskussioner under lektioner. Och vid ett skriftligt kunskapstest.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback