Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet/Bild åk 4-6

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Ämnet bild och estetisk verksamhet kommer oftast att sammanfalla med alla våra teman . Vi kommer att skapa, samtala, rita, upptäcka, undersöka och måla olika bilder utifrån olika ämnesområden/teman . Vi kommer att arbeta med olika tekniker och material.

 

I undervisningen under höst- och vårtermin kommer vi att:

 • framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material
 • framställa bilder som hör ihop med våra arbetsområden på olika vis
 • jämföra egna och andras bilder
 • resonera om bildernas utformning/budskap och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut
 • gå på olika museum och studera konst i samhället runt oss
 • använda ämnes-specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material
 • använda digitala tekniker i bildskapande

 Områden vi kommer att arbeta med under hösten är:

- Hösten

- VEU/SO tema trafik

- VEU/KOM/NO/SV tema sagor

Områden vi kommer att arbeta med under våren är:

- tema Materials egenskaper- vi arbetar med lera

- tema Verksamheter i närområdet

- påsk

- traditioner

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa olika typer av berättande bilder
 • arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • jämföra egna och andras bilder
 • resonera om bildernas utformning
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material

Du visar vad du kan genom att:

 • kunna göra olika typer av berättande bilder
 • kunna arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • kunna jämföra egna och andras bilder
 • prata om hur du gjort bilderna
 • använda ämnesspecifika ord och symboler i samtal om dina bilder:

 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Några inhemska konstnärer och deras verk.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.

Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen
Bild A,C,E
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback