Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Leranimation

Racklöfska skolan, Åre · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Ett första möte med animering som bildverktyg. Eleverna skapar en leranimation i verktyget "Stop motion" med syfte att få liv i en lerklump samt skapa en animering med handling.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto och miljöer ingår.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

¤ Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

¤ Skapa bilder med digitala och handverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Mål (Vad ska eleven kunna efter arbetsområdet).

Eleven ska skapa en animerad film där de ska få "liv" i en lerklump.Eleven ska få fram en handling i filmen,

kunna redigera materialet i programmet iMovie samt lägga in text och ljud i filmen.

Eleven ska berätta hur arbetsprocessen fortskridit med hjälp av de ide´er man haft och hur  man har löst

olika problem som uppstått under processens gång.

Förutsättningar (antal elever, vuxna, lokaler mm)

20 elever, 2 vuxna, ett klassrum

Planerad tidsperiod

6 lektioner inklusive  filmvisning för andra elever.

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

- lösa olika problem som uppstår under processen

- skapa en animerad film med en tydlig handling

- Använda och hantera olika verktyg och tekniker inom skulptur, teckning, samt digitala verktyg för att får fram bästa möjliga uttryck.

- hantera de material som används för att få fram form, färg och bildkomposition som passar till det uttryck och handling du vill förmedla.

- veta syftet med olika problemlösningar du gör under bildprocessen.

 

 

-

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Planeringsmall för Racklöfska skolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback