Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normer och värden

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Regler och normer kan ge en trygghet och det är viktig att veta om vad det är som gäller, likaså är det viktigt att vara omtänksam, visa respekt för varandra, demokrati och dess innebörd.

Mål

Vi ska genom vårt förhållningsätt, pedagogiska ledarskap erbjuda aktiviteter, föra samtal och undervisning  där barnen får en grund om respekt, omtanke, demokrati och hänsyn till varandra och om sin närmljo.

Genomförande

Vi ska ha hjärte samling en gång i veckan där vi lyfter upp varje barns goda egenskaper, vi har läser/ dramatiserar kompisböcker där vi förtydligar för barnen om hur är man som en bra kompis samt att övar på bland annat turtagning, känslor och regler för mest sociala samspel.

Vi uppmärksammar barnen på "Allas lika värde " dels genom att prata om likheter och olikheter  samt att vi erbjuder även undervisning  på ett sätt där barnen känner sig trygga i sin egen identitet och bakgrund.( musik/dans på barnens modersmål och uppmärksammar olika högtider för olika delar av världen)

Reflektioner

Vi reflekterar både i arbetslag och tillsammans med barnen som vi sedan dokumenterar.

Dokumentation

Vi dokumenterar i form av film, bilder och texter i unikum som bloggar och inne på avdelningen.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback