Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Procent åk9 v2

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna: • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent: beräkna andelen; beräkna delen; beräkna det hela • räkna med förändringsfaktor • använda procent beräkningar i olika praktiska sammanhang t ex vid ränteberäkningar och vid jämförelser • skilja på procent och procentenheter • räkna med promille

          

V.

Datum

Område

Sidor i boken

Arbetsblad

42

må 14 okt

Vad betyder procent? Tre basproblem. 

 50-56

B3:7;

ti 15 okt

Tre basproblem;

 Arbetsblad

52-56

B3:8; B3:11; A2.1;; A2.3

ons 16 okt

 mässan

 

 

to 17 okt

Gör klart alla arbetsblad

 

 

B3:7; B3:8; B3:11; A2.1; A2.3

43

må 21 okt

Procentuella förändringar

 

57 - 58

B3:9; B3:10

ti 22 okt

Gör klart alla arbetsblad

 

 

 

ons 23 okt

Förändringsfaktor

59 -62

B3:14

to 24 okt

Gör klart alla arbetsblad

   

45

må 4 nov

Ränta

 

62-63

A2.7

ti 5 nov

Gör klart alla arbetsblad

 

 

osd 7 nov

Index

 

63 - 65

A2.6

to 8 nov

Gör klart alla arbetsblad

 

 

46

må 11 nov

Procentenheter och Promille

 

66 - 67

A2.8 - A2.9

ti 12 nov

Gör klart alla arbetsblad

 

 

ons 13 nov

Kontrollera att du gjort allt i planeringen;     Base camp 2;        Check point 2

 

 

 

to 14 nov

repetition innan prov 2

 

 

47

må 18 nov

repetition innan prov 2

 

 

 

ti 19 nov

Prov 2 PROCENT

 

 

 

ons 20 nov

Provet 2 tillbaka, genomgång av resultat

 

Kan du grunderna?

 

to 21 nov

Reserv / kompletteringar

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov 2
Prov 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback